Debata nejen nad změnou Statutu byla velmi přínosná

V úterý 9.11.2010 ve večerních hodinách proběhla porada delegátů nadcházejícího Výročního zasedání Pionýra (27.11.2010). Diskuse to byla velmi plodná a myslím si, že nikdo z přítomných nelitoval, že přišel.

Fotka k článku

Sešlo se sice jen 14 z 35 delegátů + předseda obsahové komise Letík + host Ráma, ale i přes tuto nízkou účast hodnotím tuto poradu jako velmi přínosnou.

Nejprve jsme postupně probrali jednotlivé návrhy na změny Statutu, a i když jsme se třeba u některých bodů neshodli, myslím si, že si každý uvědomuje o čem bude na VZ Pionýra hlasovat. A to byl jeden z cílů této porady – vědět o čem budu hlasovat a jaké důsledky to může mít pro PS, KOP a nebo celého Pionýra.

Delší debata proběhla nad body 10.,12. a 16., kde jsme se dohodli, že VV PRP zpracuje a na VZ Pionýra ústně předloží důvody, proč si myslíme, že by tyto body neměly být schváleny.

V poslední části porady jsme ještě debatovali o personálním obsazení vrcholných pozic v Pionýru.

Porada trvala přibližně 2 hodiny a já osobně z ní mám dobrý pocit, protože mi ukázala, že v Praze se stále najdou lidé, kterým není osud Pionýra lhostejný.

Poděkování patří Ondrovi Machuldovi za přípravu celé porady.

Publikováno: sobota, 13.11.2010 17:34 Vložil: Michal Krtek Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2018 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz