REGISTRACE 2009

Rok se s rokem sešel a tak je třeba se znovu zaregistrovat. Termín registrace 2009 je nejpozději do 30. ledna 2009 (pátek) do 16 hodin.

REGISTRACE 2009

Provozní doba kanceláře POP bude rozšířena v tyto dny:
27.1. – 8:00–18:00
28.1. – 8:00–18:00
29.1. – 8:00–18:00
30.1. – 8:00–16:00

Registrace se v papírové podobě odevzdává 3× a na každém listu musí být razítko a podpis hlavního vedoucího PS (PC). Seznamy členů oddílů se odevzdávat nemusejí.

Opětovně upozorňujeme na skutečnost, že při nesplnění povinnosti registrace 2009 v elektro­nickém systému RISP či ekvivalentním vlastním elektronickém systému (tabulková registrace v Excelu není ekvivalentní elektronický systém) nebudou tyto PS (PC) považovány za řádně zaregistrované a vztahují se na ně sankce s tím spojené.

Z registrace 2008 jste již všichni v RISPu zaregistrováni. Stačí tedy doplnit informace chybějící a vymazat přebývající.

Jestliže potřebujete pomoci s celou registrací je nutné, abychom se domluvili alespoň několik dní před konečným dnem registrace.

Registrační poplatek je v roce 2009 stanoven takto:
180,– Kč / 1 člen 90,– Kč (Pionýr) + 90,– Kč (POP)
300,– Kč / registrace PS/PC (Mozaika)
Příspěvky jsou splatné do konce ledna na účet POP č. 2099562001/5500, VS: číslo PS


Upozorňujeme na platnost krácení dotací za pozdní odevzdání registrace i zaplacení příspěvků!

V případě, že si nebudete vědět rady, obraťte se na kancelář POP, tel.: 777 248 701 nebo tajemnik.praha@pionyr.cz

Publikováno: čtvrtek, 15.01.2009 14:08 Vložil: Michal Krtek Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz