Dobrý rok

Rok 2008 skončí za pár hodin a bilancuje se: Jaký vlastně byl? Když jsme se takto zamýšleli v Pionýru, nezbylo nám, než s potěšením říci: Dobrý, dobrý rok. Leccos se nám povedlo, řadu dalších věcí jsme připravili pro budoucno. Jistě, ani nezdary se nám nevyhnuly, ale i ty jsou přece třeba, abychom se radovali z úspěchů.

Dobrý rok

Na konci roku 2007 byl – po dlouhých debatách uvnitř sdružení – schválen nový znak Pionýra, takže jedním z hlavních úkolů roku 2008 bylo uvést ho v život a vytvořit na jeho základě novou grafiku sdružení. A povedlo se! Změna se projevila na všech materiálech sdružení, lidé si jí mohli všimnout na akcích pro veřejnost, dětem dělá radost nový maskot – ale kvalitní činnosti se nemění.

Činili jsme se ale i v dalších oblastech, jako je vzdělávání našich vedoucích – máme za sebou mimořádně povedený ročník vzdělávacího setkání „Kamínka Kamýk“, kterého se zúčastnila téměř stovka vedoucích a instruktorů, kteří si vyměňovali zkušenosti, získávali nové znalosti a dovednosti.

Na jaře a na začátku léta probíhala tradiční informační kampaň Opravdu dobrý tábor (www.dobrytabor.cz) a opět to byl „dobrý ročník“. Nejen, že jsme stejně jako v předchozích letech pomohli rodičům vybírajícím tábory pro své děti – užitečnými obecnými informacemi i nabídkou míst na konkrétních táborech, jejichž počet se oproti předchozím rokům zvýšil. Zahájili jsme také projekt Parťáci (www.partaci.pionyr.cz), který prostřednictvím účasti na letních táborech pomáhá dětem z dětských domovů zapojit se do společnosti vrstevníků z běžného rodinného prostředí. A vzniklé vazby a přátelství dalece přesahují rámec letních prázdnin. V květnu byl Pionýr partnerem Českého dne proti rakovině, naši dobrovolníci získali od dárců 1 953 362 korun a přispěli dobrému výsledku sbírky.

Úspěchem i jistým průlomem bylo uspořádání semináře s názvem „Dobrovolnictví jako součást společenské zodpovědnosti firem“, na kterém se sešli zástupci neziskových organizací, firem i státní správy a společně probírali možnosti podpory dobrovolných aktivit firmami i státem (s Pionýrem na tomto setkání spolupracovala zejména Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Business Leaders Forum). Byl to první, pionýrský, krok a pokud učiníme několik dalších, společně se nám podaří pomoci dobré věci.

Na konci roku se ale nabízejí i úvahy o tom, jaký bude ten nadcházející, tedy 2009. Pro Pionýr bude jistě symbolický tím, že uplyne 20 let od listopadu 1989 a Pionýr do tohoto roku vstoupí v plné síle jako demokratická nezávislá organizace, která přitahuje pozornost hlavně kvalitní činností v oddílech a klubech.

V České republice se bude především v první polovině roku spousta věcí točit kolem předsednictví v Radě EU. I Pionýr při té příležitosti přichystal netradiční aktivitu určenou nejen členům sdružení, ale i široké veřejnosti. Dlouhodobá hra „Poselstvo krále Jiřího“ je příležitostí pro malé skupinky dětí (zvané poselstva) vyrazit na pomyslnou cestu po evropských zemích s mírovým poselstvím krále Jiřího z Poděbrad, který předběhl dobu o několik stovek let, když se pokusil vytvořit v Evropě společenství států založené na mírové spolupráci a společné obraně proti turecké expanzi. S Pionýrem spolupracuje na hře i Český rozhlas 2 Praha, který bude od ledna každé ráno vysílat soutěž pro jednotlivce o věcné ceny a bude poskytovat i řadu dalších informací o hře. Více najdete také na adrese poselstvo.pio­nyr.cz.

Nechme se překvapit, snad nový rok 2009 bude alespoň stejně úspěšný jako minulý a činnost v Pionýru bude dělat radost co nejvíce dětem.

Publikováno: středa, 31.12.2008 12:59 Vložil: jakub

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz