Proběhlo VI. zasedání PRP spojené s oblastní poradou

V neděli 24. března 2013 se v budově SMOSK (K-Centrum) na Senovážném náměstí 23 uskutečnilo zasedání PRP spojené s oblastní poradou. Celý zápis najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

Fotka k článku

1. Informace o stavu registrace POP 2013
Předseda POP (Michal Rejzek) navrhl výjimečné odpuštění sankcí pro skupiny, které nesplnily závazné termíny ohledně registrace. Zdůvodnil to komplikacemi způsobenými inovací registračního systému (RISP). Registrace na POP ale proběhla bez větších komplikací (a jen tři skupiny nedodržely termíny).

  • PRP bere na vědomí informaci o stavu registrace 2013.
  • PRP schvaluje upuštění od postihů za pozdní odevzdání registrace stanovených směrnicí o postihu PS/PC při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu činnosti POP pro ty organizační jednotky, které dodaly registraci v písemné podobě po termínu 31. 1. 2013 (nikdo proti).
  • PRP schvaluje postih těch organizačních jednotek, které nedodaly doklad o volbě funkcionářů do 17. 3. 2013, dle směrnice o postihu PS/PC při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu činnosti POP, hlava III., bod a) (tj. krácení dotací MŠMT v I. a II. kole ve výši 10% bez možnosti navýšení dotací nad rámec nároku) (nikdo proti).
  • PRP bere na vědomí že u organizačních jednotek, které neuhradily členské příspěvky ve stanoveném termínu 31. 1. 2013, bude postupováno dle směrnice o postihu PS a PC při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu POP".


2. Vzdělávání – PVC 01
Garant PVC 01 (Ladislav Šimek) informoval o stavu PVC 01. Informoval o plánovaném kurzu člen rady (květen 2013). V příštím roce nebude PVC 01 organizovat žádné kurzy, hlavně z důvodu problému s definováním poptávky po kurzech ze strany PS. Rád nabídne spolupráci a zázemí při organizaci vzdělávacích akcí, ale pořádat je musí pionýrské skupiny.

3. Bambiriáda 2013
Ladislav Šimek informoval o přípravách pionýrské expozice na Bambiriádě v Praze. Tématem pionýrské Bambiriády 2013 bude: „Jak si hráli naši rodiče a prarodiče“. Možnosti zapojení PS jsou buď vymyslet si vlastní stanoviště, vzít si na starost centrálně připravené stanoviště nebo jen dodat na pomoc jednotlivce. Informoval také o tom, že nikdo z VV PRP neplánuje centrálně organizovat další ročník Bambiriády, předseda POP však doplnil, že nějaké nápady má a byl by rád, kdyby se další ročník uskutečnil, a že pomůže případnému organizátorovi jak formou nápadů, tak pomoci s materiálně technickým zajištěním.

4. Setkání pražských pionýrských skupin a oddílů 2014
Setkání v roce 2014 v současné době chybí organizátor, protože členům VV PRP docházejí nápady a neradi by, aby akce stagnovala. Předseda POP však doplnil, že nějaké nápady má a byl by rád, kdyby se Setkání uskutečnilo, a že pomůže případnému organizátorovi jak formou nápadů, tak pomoci s materiálně technickým zajištěním.
Ondřej Machulda vyjádřil myšlenku, že by bylo do budoucna nejlepší, kdyby se o organizaci pražských setkání střídaly jednotlivé pionýrské skupiny.

5. Hospodaření

  • PRP bere na vědomí čerpání rozpočtu POP za rok 2012
  • PRP schvaluje účetní závěrku POP za rok 2012 (nikdo proti)
  • PRP schvaluje převod HV POP za rok 2012 – ztrátu ve výši 77 786 Kč na účet 901 – vlastní jmění (nikdo proti)
  • PRP schvaluje rozpočet POP na rok 2013 (pro 30, proti 0, 1 se zdržel)DALŠÍ ZASEDÁNÍ PRP JE NAPLÁNOVÁNO NA ČTVRTEK 10. 10. 2013.

Publikováno: středa, 10.04.2013 15:51 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy:

Přiložené fotografie:

Blahopřání Martinovi k 50. narozeninám. Blahopřání Tondovi k 60. narozeninám. Celé plénum

« Zpět na výpis článků

© 2018 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz